Archiv: 15. 4. 2004, ročník: 17, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2004; 17(2): 40-45.
Klíčová slova: Všeobecné kritéria toxicity pre chemoterapiu, Skórovacie kritéria pre akútnu radiačnú morbiditu, Skórovací systém pre neskoré účinky normálnych tkanív, základné skóre, Kritéria hodnotenia odpovede solídnych nádorov, kvalita života, Program hodnotenia prot
Autoři: Jurga Ľudovít, Dóczeová A.
Klin Onkol 2004; 17(2): 46-48.
Klíčová slova: preventivní mammografie, screening, zvyšování úrovně mamární diagnostiky, osvědčení pro provádění screeningu, předběžné výsledky screeningu
Autoři: Skovajsová Miroslava, Bartoňková Helena, Daneš Jan
Klin Onkol 2004; 17(2): 49-50.
Klíčová slova: mamografický screening
Autoři: Bartoňková Helena, Daneš Jan, Skovajsová Miroslava, Svobodník Adam, Klimeš I.

Informace

Klin Onkol 2004; 17(2): 45.
Klin Onkol 2004; 17(2): 63.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 2004; 17(2): 67.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.

Původní práce

Klin Onkol 2004; 17(2): 51-56.
Klíčová slova: Hodgkinova choroba v dětství a dospívání, léčba, přežití, sekundární malignita
Autoři: Radvanská Jitka, Slabý Kryštof, Hladíková Marie, Koutecký Josef, Kodet Roman, Přibylová Olga, Radvanský Jiří

Kazuistika

Klin Onkol 2004; 17(2): 57-58.
Klíčová slova: meningeálna karcinomatóza, karcinóm pl'úc, diagnostika/ meningeální karcinomatoza, karcinom plic, diagnostika
Autoři: Mego Michal, Piešťanská G., Uhrin I., Hlavatá Zuzana, Obertová Jana, Syčová-Milá Zuzana, Kardiak J.

Sdělení

Klin Onkol 2004; 17(2): 59-60.
Klíčová slova: Tkáňová nádorová banka, virtuální varianta, stabilita nukleových kyselin v zamrazené tkáni, banka Masarykova onkologického ústavu
Autoři: Šimíčková Marta, Vagundová Marcela, Krejčí Eva, Rašovská L., Svoboda Marek, Chrenko Vojtěch, Coufal Oldřich, Žaloudík Jan
Klin Onkol 2004; 17(2): 61-63.
Klíčová slova: neoadjuvantní chemoterapie zachování močového měchýře
Autoři: Katolická Jana, Rovný Arne, Filipenský Petr, Spurný Vladimír
Klin Onkol 2004; 17(2): 64-67.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, vakcinace, imunoterapie, idiotyp, klinická studie
Autoři: Büchler Tomáš, Hanák Libor, Smejkalová Jana, Říhová Lucie, Krejčí Marta, Adam Zdeněk, Michálek Jaroslav, Penka Miroslav, Vorlíček Jiří, Hájek Roman
Klin Onkol 2004; 17(2): 68-71.
Klíčová slova: sarkomy měkkých tkání, paliativní léčba,chemoterapie, doxorubicin, ifosfamid
Autoři: Prausová Jana, Kubáčková Kateřina, Novotný Jan, Linke Zdeněk, Kubala Eugen, Kodet Roman, Pipková Renata

Zprávy

Klin Onkol 2004; 17(2): 72-73.
Autoři: Žaloudík Jan
Klin Onkol 2004; 17(2): 74-75.
Autoři: Odrážka Karel, Petera Jiří

Onkologická společnost

Klin Onkol 2004; 17(2): 75-76.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP