Neoadjuvantní chemoterapie u nádorů močového měchýře ano nebo ne?

flag

Klin Onkol 2004; 17(2): 61-63.

Souhrn: Radikální cystektomie je zlatým standardem v terapii infiltrujícího karcinomu močového měchýře, ale přibližně polovina pacientů má během dvou let po operaci prokázané vzdálené metastázy. Předoperační (neoadjuvantní) chemoterapie u svalovinu infiltrujícího karcinomu může eradikovat mikrometastázy, a tím zlepšit prognosu nemocných. Důležitým argumentem pro aplikaci neoadjuvantní chemoterapie je také možnost zachování měchýře při dobré odpovědi na chemoterapii.

Plný text v PDF