Klin Onkol 2004; 17(3): 114-118.

Úvod
Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevů nádorového onemocnění. Zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života onkologicky nemocných. Je povinností lékaře, který o onkologicky nemocného pečuje, bolesti věnovat pozornost a účinně ji tišit. V ČR máme v současné době k dispozici
prostředky k dostatečnému zmírnění bolesti u všech onkologicky nemocných.

Plný text v PDF