Klin Onkol 2004; 17(4): 143.

Pravidelná koordinační a informační akce Organizace evropských onkologických ústavů (OECI) se letos konala 20-22. května v Berlíně. MOÚ je zde dlouholetým a prozatím jediným českým zástupcem. V organizačních záležitostech dominovalo zejména přijímání nových ústavů. Mezi nimi převažovala polská onkologická centra, celkový počet členů je nyní kolem 80. Proběhlo i opětovné sloučení s dříve odštěpenou paralelní organizací GEIE-Linc, založenou účelově pro přístup k evropským finančním zdrojům. Dále se shromáždění zabývalo postupem projektu přípravy standardů a dalších podkladů k jednotným dobrovolným odborným akreditacím onkologických ústavů, které by OECI výhledově chtěla provádět a garantovat. Odborná část setkání zahrnovala kvalitní vyzvané přednášky, soustředěné na téma molekulárního profilování nádorů (genomika, proteomika), a využití těchto postupů v cílené terapii, diagnostice a farmaceutickém vývoji. Jednání skupiny patologů OECI bylo záležitostí převážně organizační s menší informativní přednáškou o tkáňových bankách. Představovali se noví členové a do funkce byl uveden nový koordinátor skupiny Dr. Alan Spatz z Institut Gustave Roussy. Došlo ke shodě na hlavní pracovní náplni: koordinace a definování nepodkročitelných standardů patologických vyšetření a jejich elektronické zpracování.
Setkání hodnotíme jako přínosné, získané informace potvrzují aktuálnost současného směřování MOÚ v oblasti standardizace postupů a v orientaci klinicky zaměřeného výzkumu.

Plný text v PDF