Úspěšná léčba histologicky ověřeného aspergilového abscesu mozku u dítěte s akutní lymfoblastickou leukémií a jaterním selháním

flag

Klin Onkol 2004; 17(5): 172-177.

Souhrn: Mykotické infekce jsou relativně častou a velmi závažnou komplikací léčby u pacientů léčených s malignim nádorovým onemocnění. Jednou z nejobávanějších mykotických infekcí jsou aspergilové abscesy mozku, které jsou spojené s vysokou mortalitou. Na kazuistice šestnáctileté pacientky, léčené na naší klinice s akutní lymfoblastickou leukemii, dokumentujeme obtížnou diagnostiku a léčbu takovéto infekce při probíhající antineoplastické terapii. Indukční část chemoterapie u ní byla komplikována jaterním selháním a následným rozvojem febrilní neutropenie, během níž se rapidně změnilo chování pacientky, a provedená vyšetření prokázala aspergilový absces ve frontálních lalocích mozku. Absces se nám podařilo intenzivní kombinovanou antimykotickou terapií a neurochirurgickými zákroky zvládnout. Pacientka je při trvající první kompletní remisi leukemie bez známek mykotické infekce a již bez nutnosti antimykotické terapie. Zdůrazněna je široká mezioborová spolupráce při terapii mozkových abscesů, jsou diskutovány možnosti léčby mykotických infekcí.

Plný text v PDF