doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

LF MU a FN Brno, Ústav patologie (Jihlavská 20, 625 00 Brno)

E-mail: kren.leos@fnbrno.cz

Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Neuroonkologická sekce, Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii