Místo bisfosfonátů při skeletálním postižení u karcinomu prostaty

flag

Klin Onkol 2004; 17(6): 196-200.

Souhrn: Karcinom prostaty je nejčastějším maligním onemocněním mužů. Kostní postižení metastázami a osteoporózou často navozenou protinádorovou léčbou je spojeno se značným rizikem vzniku skeletálních komplikací. Prevence a léčba těchto stavů zoledronátem zlepšuje kvalitu života nemocných a účinně zamezuje či oddaluje rozvoj těchto komplikací. Zoledronát je považován za bezpečný, dobře tolerovaný a účinný preparát při prevenci a léčbě skeletálního postižení u karcinomu prostaty. Rovněž naše první zkušenosti potvrzují dobrou toleranci a bezpečnost u nemocných se závažným kostním postižením u karcinomu prostaty.

Plný text v PDF