Archiv: 15. 12. 2004, ročník: 17, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 11 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2004; 17(6): 185-189.
Klíčová slova: antifoláty, folát, polyglutamáty, metotrexat, folátové receptory, thymidylátsyntáza, dihydrofolátreduktáza
Autoři: Demlová Regina, Radina Martin, Štěrba Jaroslav, Valík Dalibor
Klin Onkol 2004; 17(6): 190-195.
Klíčová slova: metalothionein, MT, diagnostika, zvýšená exprese, prognostický marker, lidské nádory
Autoři: Zelená J., Potěšil David, Vacek Jan, Adam Vojtěch, Hradecký J., Průša Richard, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2004; 17(6): 196-200.
Klíčová slova: karcinom prostaty, bisfosfonáty, skeletální komplikace
Autoři: Kolombo Ivan, Hanuš Tomáš, Kolombová Jitka
Klin Onkol 2004; 17(6): 201-202.
Klíčová slova: pozitronová emisní tomografie, radioterapie
Autoři: Horová Doleželová Hana, Hynková Ludmila, Košťáková Š., Staníček Jaroslav

Informace

Klin Onkol 2004; 17(6): 195.
Klin Onkol 2004; 17(6): 212.
Autoři: Horváth Teodor A.

Původní práce

Klin Onkol 2004; 17(6): 203-207.
Klíčová slova: cDNA mikročipy; microarray technologie; klastrová analýza; nádor tlustého střeva; metastáze v lymfatických uzlinách
Autoři: Jansová E., Krontorád Petr, Svoboda Z., Pavlík Tomáš, Kotná I., Kozubek M., Žaloudík Jan, Kozubek S.
Klin Onkol 2004; 17(6): 208-212.
Klíčová slova: rekonstrukce prsu; TRAM lalok; psychologické hodnocení; hodnota rekonstrukce
Autoři: Dražan Luboš, Dungelová E., Konečný T.

Zprávy

Klin Onkol 2004; 17(6): 213.
Klíčová slova: nádorové markery
Autoři: Šimíčková Marta
Klin Onkol 2004; 17(6): 213.
Klíčová slova: symposia, Sütirol
Autoři: Fait Vuk, Chrenko Vojtěch

Onkologická společnost

Klin Onkol 2004; 17(6): 216.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP