Může být radiochemoterapie lokálně pokročilých nádorů hlavy a krku považována za standardní léčbu?

flag

Klin Onkol 2005; 18(1): 27-28.

Souhrn: Konkomitantní radiochemoterapie je na mnoha onkologických pracovištích považována za standardní léčbu lokálně pokročilých nádorů oblasti hlavy a krku. Terapeutické protokoly se opírají o výsledek Pignonovy metaanalýzy MACH-NC collaborative group, která prokázala zisk v přežití o 4 % ve 2 letech a další 4 % v 5 letech ve prospěch kombinovaných režimů. V současné době ovšem není k dispozici důkaz o tom, že přidání cytostatik k radioterapii zlepšuje terapeutický poměr a výše uvedený zisk v přežití může být výsledkem chybného designu většiny studií. Tyto porovnávají agresivní kombinovanou radiochemoterapii se suboptimální radioterapií (LD 66-70 Gy aplikovaná konvenční frakcionací). Zásadním problémem je pozdní toxicita kombinovaných režimů, která není řádně vyhodnocena. Smyslem článku je upozornit onkology na tento fakt a apelovat na dodržení kvality procesu plánovaní a aplikace radioterapie.

Plný text v PDF