Archiv: 15. 2. 2005, ročník: 18, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 17 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2005; 18(1): 1-2.
Autoři: Žaloudík Jan

Přehled

Klin Onkol 2005; 18(1): 2-4.
Klíčová slova: multiorgánové selhání, glutamin, parenterální nutriční podpora, imunita
Autoři: Jelínek Petr, Vyzula Rostislav, Kaplan Zdeněk, Umlauf Josef, Buřilová H.
Klin Onkol 2005; 18(1): 5-9.
Klíčová slova: Karcinom jícnu, multimodální léčba, konkomitantní chemoradioterapie
Autoři: Zemanová Milada, Pazdro Alexandr, Novák František, Haluzík Martin, Pazdrová Gabriela, Smejkal Milan, Křížová Jarmila, Petruželka Luboš

Informace

Klin Onkol 2005; 18(1): 4.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 2005; 18(1): 4.
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 2005; 18(1): 14.
Autoři: Štaudová E.
Klin Onkol 2005; 18(1): 34.
Klíčová slova: recenze
Klin Onkol 2005; 18(1): 37.
Autoři: Žaloudík Jan

Původní práce

Klin Onkol 2005; 18(1): 10-14.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, lymfatické mapování, sentinelová uzlina, biopsie chirurgie
Autoři: Šefr Roman, Coufal Oldřich, Penka Igor, Fait Vuk, Kaplan Zdeněk, Ondrák Martin, Fabián Pavel, Žaloudík Jan
Klin Onkol 2005; 18(1): 15-18.
Klíčová slova: karcinom prsu, radioterapie, peroperační radioterapie, intersticiální HDR brachyterapie
Autoři: Růžičková Jana, Šlampa Pavel, Soumarová Renata, Chrenko Vojtěch, Fait Vuk, Bartlová Radka, Tichá Hana, Žaloudík Jan
Klin Onkol 2005; 18(1): 19-22.
Klíčová slova: sarkomy měkkých tkání, brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem, lokální kontrola, komplikace
Autoři: Petera Jiří, Neumanová Renata, Odrážka Karel, Ondrák Martin, Žaloudík Jan, Janíček Pavel, Procházka E., Kohlová Tereza
Klin Onkol 2005; 18(1): 23-26.
Klíčová slova: sérový HER-2, karcinom mléčné žlázy, Herceptin, monitorování
Autoři: Šimíčková Marta, Petráková Katarína, Pecen Ladislav, Nekulová Miroslava, Frgala Tomáš, Nenutil Rudolf

Sdělení

Klin Onkol 2005; 18(1): 27-28.
Klíčová slova: radiochemoterapie – nádory oblasti hlavy a krku
Autoři: Kovařík Jan
Klin Onkol 2005; 18(1): 29-30.
Autoři: Žaloudík Jan
Klin Onkol 2005; 18(1): 30-32.
Klíčová slova: označování nehmatných lézí prsu, tetovací barva
Autoři: Bartoňková Helena, Skovajsová Miroslava, Fait Vuk, Schneiderová Monika, Nenutil Rudolf, Standara Michal

Zprávy

Klin Onkol 2005; 18(1): 33-40.
Klíčová slova: kvalita života, psychoonkologie, psychosociální onkologie, dušnost, antiemetika, guidelines, anemie, bolest, opioidy, dávkování
Autoři: Kamelander Jan

Onkologická společnost

Klin Onkol 2005; 18(1): 39-40.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP