Klin Onkol 2005; 18(1): 30-32.

Souhrn:Pro optimální operační výkon je u nehmatných maligních lézí je nutné ložisko v prsu označit. Označení se na většině pracovišť v České republice provádí klasicky zavedením lokalizačního drátku k lézi, v posledních letech i cílenou aplikací suspenze živočišného uhlí (obecně hovoříme o pigmentu) do prsu do těsné blízkosti tumoru, většinou ke dvěma protilehlým okrajům nádoru anebo jen označením projekce leze na kůži prsu s uvedením hloubky tumoru v prsu. K cílení lze využít ultrazvukové zobrazení (u ultrazvukem viditelných lézí) nebo lze ložisko zacílit pomocí stereotaktického navádění mamografem u lézí viditelných mamograficky či pomocí magnetické rezonance. RDG oddělení Masarykova onkologického ústavu v pilotním projektu zkoušelo označování maligních nehmatných lézí v prsu pomocí sterilního roztoku tetovací barvy.

Plný text v PDF