Klin Onkol 2005; 18(1): 2-4.

Souhrn: Prognoza pacienta v kritickém stavu je ovlivněna rychlostí a efektivitou zvládnutí primárního inzultu. Důležitou součástí terapie je nutriční podpora. V posledních letech je v popředí zájem o význam parenterální aplikace glutaminu. Hlavními utilizátory glutaminu jsou rychle rostoucí tkáně enterocyty, krevní buňky a buňky imunitního systému. Jde o neesenciální aminokyselinu, která se za stavu vystupňovaného katabolismu stává podmíněně esenciální a od jeho parenterálního přísunu můžeme očekávat příznivý efekt v rámci zvládání závažných stavů pacientů, hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče.

Plný text v PDF