Docetaxel – nová možnost terapie hormonálně rezistentního karcinomu prostaty.

flag

Klin Onkol 2005; 18(3): 89-91.

Souhrn:Chemoterapie je nejvíce prostudovanou možností terapie hormonálně refrakterního karcinomu prostaty (HRCP). Docetaxel je jedním z efektivních cytostatik v terapii HRCP. Ve studiích fáze II, v monoterapii, se pokles hladin PSA pohyboval v rozmezí 41 % - 64 %, a to u 42 % léčených nemocných. Týdenní režim je lépe tolerovatelný než třítýdenní, zejména z hlediska neutropenií.
Pacienti, metody a výsledky: 32 nemocných bylo léčených docetaxelem v dávce 40 mg/m2 /týden i.v. v podání 6 týdnů aplikace + 2 týdny pauza. 17 z 32 nemocných mělo pokles PSA ≧ 50 %, u 8 z 32 léčených byl zaznamenán ≧25 % pokles PSA. Medián doby do progrese PSA byl 22 týdnů a medián přežití 20 pacientů byl 16,8 měsíce. Toxicita byla nízká, G 3/4 pouze nehematologická, a to změny na nehtech a alopecie.

Plný text v PDF