Archiv: 15. 6. 2005, ročník: 18, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2005; 18(3): 77-79.
Klíčová slova: karcinom prsu, noadjuvantnl chemoterapie, sentinelová biopsie
Autoři: Fait Vuk, Chrenko Vojtěch, Gatěk Jiří
Klin Onkol 2005; 18(3): 80-83.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, prognóza, telomera, telomerázová aktivita
Autoři: Hájek Roman, Kunická Zuzana, Skleničková Marie, Dvořáčková Martina, Fajkus Jiří, Smejkalová Jana, Krejčí Marta, Pour Luděk, Očadlíková Darina, Weissová D., Vigášová Jana, Říhová Lucie, Dudová Silvie, Heinigová Jana, Vidláková Petra, Adam Zdeněk, Penka Miroslav
Klin Onkol 2005; 18(3): 84-88.
Klíčová slova: germinatívny tumor, chemosenzitivita, angiogenéza, EGFR, cyklín, c-KIT
Autoři: Mego Michal
Klin Onkol 2005; 18(3): 89-91.
Klíčová slova: hormonálně refrakterní karcinom prostaty (HRCP), PSA, týdenní docetaxel
Autoři: Katolická Jana, Rovný Arne, Filipenský Petr
Klin Onkol 2005; 18(3): 92-97.
Klíčová slova: Chemoradioterapie, XIP, thymidinkináza, thymidylsyntetáza, dihydropyrimidindehydrogenáza, thymidinki-náza, deoxycytidinkináza, 5-fluorouracil, capecitabin, gemcitabin, poradiační reakce
Autoři: Vítek Pavel, Rosina J., Taltynov O., Hozák P.

Původní práce

Klin Onkol 2005; 18(3): 98-101.
Klíčová slova: karcinom prsu, CHEK2, dědičná dispozice, zárodečná mutace
Autoři: Kleibl Zdeněk, Novotný Jan, Malík Radek, Bezdíčková D., Kleiblová Petra, Foretová Lenka, Krutílková Věra, Cínek M., Ilenčíková Denisa, Petruželka Luboš, Matouš Bohuslav, Pohlreich Petr

Kazuistika

Klin Onkol 2005; 18(3): 102-104.
Klíčová slova: Myxopapilárnl ependymom - extraspinálnl - nádory měkkých tkání - neuroektodermálnl - sakrokokcygeální
Autoři: Ryška Aleš

Informace

Klin Onkol 2005; 18(3): 104.
Klin Onkol 2005; 18(3): 115.
Autoři: Mašková M., Laža A.

Sdělení

Klin Onkol 2005; 18(3): 105-106.
Klíčová slova: DCIS; epidemiologie; chirurgie – sentinelová uzlina
Autoři: Jandík Pavel
Klin Onkol 2005; 18(3): 107-109.
Klíčová slova: psychologický support, onkochirurgický pacient, chyby a možnosti ve slovní komunikaci
Autoři: Jandík Pavel
Klin Onkol 2005; 18(3): 110-112.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, CD56, NCAM, osteolytická ložiska
Autoři: Doleželová E., Büchler Tomáš, Fabián Pavel, Pour Luděk, Křen Leoš, Moulis Mojmír, Adam Zdeněk, Krejčí Marta, Křivanová Andrea, Hájek Roman
Klin Onkol 2005; 18(3): 113.
Autoři: Pála Miloslav

Zprávy

Klin Onkol 2005; 18(3): 114.
Autoři: Horváth Teodor A.

Onkologická společnost

Klin Onkol 2005; 18(3): 116-118.