Sentinelová biopsie u karcinomu prsu a neoadjuvantní chemoterapie

flag

Klin Onkol 2005; 18(3): 77-79.

Sentinelová biopsie se stává standardem u časných karcinomů prsu a umožňuje vypustit dissekci axilly u značného procenta pacientek. Otázkou je možnost využití tohoto konceptu v kombinaci s neodajuvantní chemoterapií, která je dalším moderním trendem léčby mammárních nádorů. V zásadě je možné vyhledání sentinelové uzliny před a po chemoterapii. Řada studií prokazuje, že schůdné jsou obě cesty, větší pozornost je věnována možnosti sentinelové biopsie po chemoterapii, jak odpovídá klinické potřebě. Analýza studií ukazuje, že sentinelová biopsie po chemoterapii je ve zkušených rukou bezpečná a přesná metoda, plně srovnatelná se standardní sentinelovou biopsií a přehnaná skepse vůči tomuto postupuje zbytečná.

Plný text v PDF