Saint Christophere Hospic visit

flag

Klin Onkol 2005; 18(4): 155.

Vážení přátelé a kolegové,
v loňském roce jsem měl možnost navštívit centrum moderní hospicové péče St. Christopher’s hospice v Londýně--Sydenhamu.
Samotný pobyt byl pro mě vrcholem jedné životní etapy, jakýmsi zhodnocením smyslu mého současného pracovního zaměření a významnou inspirací do budoucna.
Dostal jsem možnost poznat, jakou obrovskou silou disponuje hnutí, kterého jsme v paliativní medicíně součástí a nebylo možné si nevšimnout úcty, kterou na každém mém kroku po anglických hospicech požívala žena, jež stála u jejich zrodu Dame Cicely Saunders.
O to více mně stejně jako jistě mnoho dalších lidí, zapálených po celém světě pro paliativní péči, oslovila zpráva od přátel ze Sydenhamu, kterou jsem v pátek 15. 7. 2005 našel ráno v počítači. Byla velmi krátká a říkala, že paní Cicely Saunders, lékařka, graduovaná zdravotní sestra i sociální pracovnice, nositelka řady ocenění, vyznamenání a mezinárodních cen, ale především zakladatelka moderního hospicového hnutí, zemřela ve svých 87 letech na lůžku zařízení, v jehož zrodu a rozvoji byla ústřední osobou St. Christopher’s hospice v Londýně-Sydenhamu.
Dame Cicely Saunders si získala úctu, obdiv i mezinárodní věhlas pro svůj příspěvek v péči o zmírnění utrpení umírajících. Stovky hospiců v Británii a více jak 95 dalších zemích byly inspirovány hospicem St. Christopher’s v Sydenhamu, který založila v roce 1967.
St. Christopher’s hospice se pokusil z její iniciativy poprvé realizovat paliativní péči pro terminálně nemocné centralizovanou na pacienta, kombinující emocionální, spirituální a sociální podporu se specializovanou lékařsko-sesterskou péčí. Tato praxe byla již mnohokráte kopírována a rozvíjena. Současný St. Christopher’s hospice poskytuje péči více jak 2000 pacientům a jejich rodinám ročně a vyškolením více jak 60000 profesionálů ovlivnil standart péče o umírající napříč celým světem. Plánování umístění a financování hospice v Londýně-Sydenhamu trvalo roky. Zde Cecily Saunders vyzkoušela všechny své představy o možnostech kombinace kvalitní lékařské péče s podporou pacientů a jejich rodin v domácím prostředí, čímž měnila existující pohled na péči o umírající v praxi. Během boje o finanční i odborné zázemí této péče se Cecily Saunders ukázala být zdatným vedoucím lékařem, téměř geniálním fundraiserem, houževnatým správcem a celosvětovým zastáncem hospicové myšlenky. Bylo zřejmé, že dosáhla toho, co si dala za cíl.
Její vliv na myšlení zdravotníků v péči o umírající se nejvíce projevil tehdy, když anglická Královská lékařská společnost uznala paliativní medicínu za samostatný lékařský obor. Když byla v roce 2002 zahájena činnost Nadace Cecily Saunders, její reputace přivedla nejvýznamnější specialisty Severní Ameriky a Austrálie k účasti v mezinárodním vědeckém poradním výboru. Cíle nadace jsou, promítnout výzkum evidence based medicine do všech aspektů paliativní medicíny a péče o umírající, s důrazem na multiprofesionální spolupráci a propojení klinické i výzkumné práce. Přijměte prosím tento článek jako malý hold její památce.
Ladislav Kabelka

Plný text v PDF