Využití vakuové biopsie (mamotomie) k odběrům vzorků z maligních nádorů mimo mléčnou žlázu

flag

Klin Onkol 2005; 18(6): 222-225.

Souhrn: Vakuová biopsie je poměrně nová diagnostická metoda, která byla určena k diagnostice z mléčné žlázy. Umožňuje opakované vakuované (nasávané) odběry vzorků tkáně mléčné žlázy k jejímu kvalitnímu histologickému posouzení.
Naše sdělení se zabývá možností využití vakuové biopsie i v oblastech mimo mléčnou žlázu. Přístroj jsme použili k odběrům vícečetných vzorků z tumorů k jejich dalšímu zpracovávání a testování.

Plný text v PDF