Archiv: 15. 12. 2005, ročník: 18, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 12 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2005; 18(6): 199-206.
Klíčová slova: transformační růstový faktor-beta (TGF-β), ubikvitin-proteasomový systém, proteiny Smad, Smad ubikvitinligázy Smurf
Autoři: Fuchs Ota
Klin Onkol 2005; 18(6): 207-209.
Klíčová slova: protinádoorvé léky, ribonukleázy, onkonáza, protinádorové Rázy, indukce apoptózy
Autoři: Eckschlager Tomáš, Poučková Pavla, Matoušek Josef
Klin Onkol 2005; 18(6): 210-215.
Klíčová slova: bisfosfonáty, ibandronat
Autoři: Pour Luděk, Adam Zdeněk, Hájek Roman

Informace

Klin Onkol 2005; 18(6): 209.
Klin Onkol 2005; 18(6): 218.
Klin Onkol 2005; 18(6): 235.
Autoři: Zelený P.

Původní práce

Klin Onkol 2005; 18(6): 216-218.
Klíčová slova: metastatický nádor ledvin, prognostické faktory
Autoři: Šiffnerová Hana, Bustová Ivana
Klin Onkol 2005; 18(6): 219-221.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, plicní metastáza, karcinoembryonální antigen
Autoři: Stolz Josef, Šimonek J., Lischke Robert, Schützner Jan, Pafko Pavel

Sdělení

Klin Onkol 2005; 18(6): 222-225.
Klíčová slova: vakuová biopsie (mamotomie), vzorky z tumorů, chemorezistence
Autoři: Bartoňková Helena, Hanák Libor, Žaloudík Jan, Schneiderová Monika, Standara Michal, Kostečka Arnošt
Klin Onkol 2005; 18(6): 226-229.
Autoři: Horváth Teodor A.

Kazuistika

Klin Onkol 2005; 18(6): 230-234.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, irinotecan, cetuximab
Autoři: Kocáková Ilona, Kocák Ivo, Špelda Stanislav, Pacal Miloš, Řehák Zdeněk

Onkologická společnost

Klin Onkol 2005; 18(6): 236.