Hodnocení odpovědi nádoru na léčbu - recist (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors)

flag

Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 248-249.

Souhrn: Cílem sdělení je objasnění pojmu RECIST kriteria, která jsou používána k hodnocení léčebné odpovědi v klinických studiích v onkologii a vymezení rozdílů mezi RECIST a WHO kriterii.

Plný text v PDF