Archiv: 30. 12. 2005, ročník: 18, číslo: Supplement 2005

flag

Téma: Toorie a praxe klinických hodnocení v onkologii

Počet nalezených položek: 8 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 237.
Autoři: Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav

Obecné

Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 238-241.
Klíčová slova: klinické studie, randomizace, analýza dat, interim analýza, metaanalýza
Autoři: Svobodník Adam, Coufal Oldřich, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 242-244.
Klíčová slova: explorační studie, konfirmační studie, response rate, doba do progrese, přežití, kvality života
Autoři: Demlová Regina
Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 245-247.
Klíčová slova: design klinické studie
Autoři: Tomášek Jiří, Kiss Igor
Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 248-249.
Klíčová slova: RECIST kriteria, WHO kriteria, měřitelné léze, neměřitelné léze, hodnotitelné léze, cílové léze, necílové léze
Autoři: Demlová Regina
Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 250-251.
Klíčová slova: vstupní kriteria, vylučující kriteria, studiová populace pacientů, správná klinická praxe
Autoři: Demlová Regina
Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 252-255.
Klíčová slova: randomizovaná klinická studie, metaanalýza, metodické otázky
Autoři: Novotný Jan, Petruželka Luboš
Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 256.
Klíčová slova: výsledky kontrolovaných klinických studií, národní onkologický registr, srovnání křivek přežití, medicina založená na důkazech, problém ekvity
Autoři: Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav