Základní pojmy v designu, analýze dat a interpretaci výsledků klinických hodnocení léčiv

flag

Klin Onkol 2005; 18(Suppl 2005): 238-241.

Souhrn
Metodika designu a analýzy dat randomizovaných klinických studií představuje v současnosti samostatnou vědní disciplínu s vlastní terminologií. Vzhledem k tomu, že nauka o provádění a hodnocení výsledků klinických studií není součástí standardního vzdělávání lékařů, může docházet k desinterpretaci publikovaných dat. V textu jsou diskutovány základní pojmy z experimentálního designu a analýzy klinických studií.

Plný text v PDF