Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 48-54.

Souhrn
Nádor prsu je jedním z nejčastěji diagnostikovaných maligních onemocnění u žen západního světa, kde je tímto onemocněním postižena každá desátá žena. Přibližně 5-7% nádorových onemocnění prsu vzniká na základě genetické predispozice. Dědičné případy nádoru prsu bývají diagnostikovány v relativně mladém věku, přičemž u postižených žen je vysoké riziko vzniku duplexního nádoru prsu nebo ovaria. Hlavní příčinou genetické predispozice ke vzniku nádoru prsu a ovaria jsou mutace v genech BRCA1 a BRCA2. V tomto přehledovém článku se pokusíme podat aktuální přehled o příčinách genetické predispozici ke vzniku nádoru prsu a ovaria, o biologické funkci genů BRCA1 a BRCA2, histopatologické charakteristice a možných specifických aspektech prevence a léčby u nosičů zárodečné mutace.

Plný text v PDF