Archiv: 30. 4. 2006, ročník: 19, číslo: Supplement

flag

Téma: Hereditární nádorová onemocnění

Počet nalezených položek: 18 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 41-43.
Autoři: Foretová Lenka

Obecné

Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 44-47.
Klíčová slova: nádorová onemocnění, hereditární nádorové syndromy, genetické poradenství, genetické testování, prevence,
Autoři: Goetz Petr, Foretová Lenka, Puchmajerová Alena
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 48-54.
Klíčová slova: BRCA1, BRCA2, genetická predispozice, nádor prsu, nádor ovaria
Autoři: Macháčková Eva, Plevová Pavlína, Lukešová Miroslava, Šilhánová Eva, Foretová Lenka
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 55-57.
Klíčová slova: BRCA1, BRCA2, genetická predispozice, nádor prsu, nádor ovaria
Autoři: Lukešová Miroslava, Macháčková Eva, Vašíčková Petra, Navrátilová Marie, Pavlů Hana, Urbánková V., Kuklová Jitka, Foretová Lenka
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 58-62.
Klíčová slova: BRCA1, BRCA2, varianty neznámého významu, sestřihové mutace, MLPA, intragenové přestavby
Autoři: Vašíčková Petra, Macháčková Eva, Lukešová Miroslava, Horký Ondřej, Pavlů Hana, Kuklová Jitka, Urbánková V., Foltánková Veronika, Navrátilová Marie, Foretová Lenka
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 63-67.
Klíčová slova: Familiární adenomatózní polypóza, kolorektální karcinom, gen APC,genMYH,mutační analýza DNA
Autoři: Štekrová Jitka, Šulová M., Zídková K., Kleibl Zdeněk, Vandrovcová J., Kebrdlová Věra, Kotlas Jaroslav, Kohoutová Milada
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 68-75.
Klíčová slova: nádory, hereditární predispozice, vzácné syndromy
Autoři: Plevová Pavlína, Šilhánová Eva, Foretová Lenka
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 76-81.
Klíčová slova: HNPCC, Lynchův syndrom, kolorektální karcinom, mikrosatelitová nestabilita
Autoři: Křepelová Anna, Pavlíková K., Plevová Pavlína
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 82-84.
Klíčová slova: karcinom ledviny, von Hippel-Lindauova choroba, tuberózní skleróza
Autoři: Křepelová Anna
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 85-87.
Klíčová slova: Li-Fraumeni syndrom, zárodečná mutace v genu TP53, hereditární predispozice k nádorům, genetické testování
Autoři: Foretová Lenka, Navrátilová Marie, Petráková Katarína, Palácová Markéta, Kalábová Renata, Puchmajerová Alena, Novotná Kamila, Sedláček Zdeněk
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 88-90.
Klíčová slova: Nosičky genetické mutace, screening, profylaktický chirurgický zákrok
Autoři: Petráková Katarína, Palácová Markéta, Foretová Lenka, Kalábová Renata
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 91.
Klíčová slova: dědičné vysoké riziko karcinomu prsu, preventivní program, magnetická rezonance
Autoři: Schneiderová Monika, Bartoňková Helena
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 92-100.
Klíčová slova: profylactická mastektomie, indikace, rekonstrukce prsu
Autoři: Dražan Luboš
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 101-104.
Klíčová slova: hereditární dispozice k nádorům prsu a ovaria, prevence, preventivní adnexektomie, profylaktická mastektomie
Autoři: Foretová Lenka, Navrátilová Marie, Vítová Hana, Hanousková Dita, Dvořáčková Blanka, Kalábová Renata, Palácová Markéta, Schneiderová Monika, Petráková Katarína
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 105-106.
Klíčová slova: Clausův model , rodinná anamnéza, nádory prsu
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 106-110.
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 111-113.
Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 114-118.