Příloha č.4 - Doporučení mammologického sledování žen v Masarykově onkologickém ústavu podle celoživotního empirického rizika onemocnění nádorem prsu - určeného podle Clausových tabulek

flag

Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 114-118.

(Claus et al., 1994)

  1. ženy s rizikem vzniku karcinomu prsu do 10% (nízké riziko) mají prakticky stejné riziko jako ostatní populace (8%) netřeba sledovat. Pokud žena chce být sledována, pak ve věku pod 45 let jako samoplátkyně, ve věku 45 – 69 let zařadit do screeningu

  2. ženy s rizikem vzniku karcinomu prsu 10- 20% (střední riziko) - 1x ročně klinické vyšetření (event. 1x za 6 měsíců), 1x ročně vyšetření pomocí zobrazovacích metod (MG nebo UZ dle charakteru prsní žlázy - metodu určí radiodiagnostik); pacientku začít sledovat o 10 let dříve než byl nejčasnější výskyt karcinomu prsu v rodině (Příklad: nejčasnější výskyt v rodině byl u tety ve věku 35 let - začít pacientku sledovat od 25 let věku)

  3. pacientky s rizikem vzniku karcinomu prsu víc než 20% nebo s prokázanou mutací BRCA1, BRCA2 genu (vysoké riziko) - 1x za 6 měsíců klinické vyšetření; 1x za 6 měsíců vyšetření pomocí zobrazovacích metod (ve věku 30 let pacientky provést startovací MG vyšetření, dle typu žlázy - určí radiodiagnostik vhodnou zobrazovací metodu ke sledování pacientky); u žen nosiček BRCA1/2 mutace se doporučuje vyšetření magnetickou rezonancí 1x za rok

Claus EB, Risch N, Thompson WD. Autosomal dominant inheritance of early-onset breast cancer. Cancer 1994; 73: 643-651

Plný text v PDF