Profylaktická mastektomie a její indikace u rizikových žen

flag

Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 92-100.

Souhrn
I když se karcinom prsu v současné době léčí především konzervativně, stoupají požadavky na provádění profylaktické mastektomie. Je to především kvůli pochopení genetiky nádorů a rutinnímu zavedení vyšetřování mutací BRCA1,2 genů. V kapitole se vysvětlují 3 principy profylaktické mastektomie: vytipování vysokého rizika, účinnost profylaktické mastektomie v prevenci vzniku nádoru prsu a vzhledově uspokojivá rekonstrukce s minimem komplikací. Následuje výčet 17 nejčastějších indikací k profylaktické mastektomii.

Plný text v PDF