Úloha magnetické rezonance v mamologické prevenci u žen s dědičným rizikem nádoru prsu

flag

Klin Onkol 2006; 19(Suppl): 91.

Souhrn
Genetické testování umožňuje vyhledávat ženy s vysokým rizikem karcinomu prsu. Pro tyto ženy je nutný speciální preventivní program. Ženy je nutné sledovat od mladého věku, kdy však výpovědní hodnota (sensitivita) mamografie výrazně klesá s vyšší denzitou žlázy mladých premenopauzálních žen (40-50% žen mladších 50 let). Studie ukazují, že jen mamografický (nebo mamografický a sonografický) program není dostatečně účinný. Účinnost se však zvyšuje se zařazením magnetické rezonance (MR) do programu, která je schopna detekovat léze mamograficky a sonograficky němé (okultní). MR se stává vedoucí metodou preventivních programů.

Plný text v PDF