Kvalita života onkologických nemocných - definice, koncepce, možnosti hodnocení.

flag

Klin Onkol 2006; 19(3): 161-166.

Souhrn
Autoři v přehledném článku prezentují problematiku kvality života onkologických nemocných, její definici, koncepci a v neposlední řadě možnosti jejího hodnocení.

Plný text v PDF