MUDr. Martin Blažek, Ph.D.

LF UK a FN Hradec Králové, II. interní klinika, odd. klinické hematologie (Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta