Změny ve spektru operací prsu po zavedení mammárního screeningu

flag

Klin Onkol 2007; 20(1): 38-41.

Souhrn
Východiska: Cílem srovnání je určitým způsobem objektivizovat krátkodobý přínos mammárního screeningu na reálných datech operativy pro karcinom prsu.
Typ studie a soubor: Retrospektivní srovnání základních dat pacientek operovaných v letech 2001 a 2004 na chirurgickém oddělení MOÚ pro karcinom prsu, srovnáno 657 pacientek, 316 v roce 2001 a 341 v roce 2004.
Metody a výsledky: Srovnání souborů pacientek, primárně operovaných na chirurgickém oddělení MOÚ v letech 2001 a 2004 ukazuje hlavní rozdíl ve výrazném nárůstu pacientek s pT1 nálezy z 48,7% na 63% na úkor pT2 z 43% na 30,2% a v souladu s tím i nárůst podílu pacientek v I.klinickém stádiu z 33,5% na 45,7%.
Závěry: Výsledky ukazují, že ve sledovaných letech došlo k poměrně zajímavému pozitivnímu vývoji ve skladbě operovaných pacientek. Jakkoliv záměrně nebyl hodnocen způsob, jakým byl nádor zjištěn, je více než pravděpodobné, že základním důvodem změny bylo zavedení mammárního screeningu.

Plný text v PDF