Archiv: 15. 2. 2007, ročník: 20, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 12 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2007; 20(1): 1-3.
Autoři: Rejthar Aleš

Přehled

Klin Onkol 2007; 20(1): 4-12.
Klíčová slova: RUNX, oblast Runt, „core-binding factor“, leukemie, karcinom
Autoři: Fuchs Ota
Klin Onkol 2007; 20(1): 13-17.
Klíčová slova: MDR1/Pgp gén, mnohopočetná lieková rezistencia, farmakogenetika/ MDR1/Pgp gen, mnohočetná léková rezistence, farmakogenetika
Autoři: Miroššay Andrej, Mirossay Ladislav
Klin Onkol 2007; 20(1): 18-22.
Klíčová slova: bývalí detskí onkologickí pacienti, neskoré následky liečby, dlhodobé komplikácie, odporúčania pre sledovanie/ bývalý dětští onkologičtí pacienti, pozdní následky léčby, dlouhodobé komplikace, doporučení k sledování
Autoři: Mladosievičová Beáta, Kaiserová Emilia, Foltinová A., Petrášová Hana
Klin Onkol 2007; 20(1): 23-28.
Klíčová slova: mukozitida, chemoterapie, komplikace, rizikové faktory, hodnocení, léčba
Autoři: Vokurka Samuel

Původní práce

Klin Onkol 2007; 20(1): 29-34.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, přežití, neoadjuvantní terapie, adjuvantní terapie, downstaging
Autoři: Zajícová M, Fridrichová Michaela, Loučka Miloslav, Vítek Pavel, Müller J., Pečený J., Matochová N., Ontková M.
Klin Onkol 2007; 20(1): 35-37.
Klíčová slova: karcinom nasofaryngu, radioterapie, neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie, konkomitantní chemoradioterapie, pětileté přežití
Autoři: Holečková Petra, Pála Miloslav, Mašek Martin, Veselý Jaroslav, Svobodník Adam, Králová Dana
Klin Onkol 2007; 20(1): 38-41.
Klíčová slova: Karcinom prsu, screening, chirurgická léčba
Autoři: Fait Vuk, Chrenko Vojtěch, Schneiderová Monika, Sirotek Lukáš

Informace

Klin Onkol 2007; 20(1): 34-35.
Klin Onkol 2007; 20(1): 42-43.
Klin Onkol 2007; 20(1): 48.
Autoři: Diensbier Zdeněk

Onkologická společnost

Klin Onkol 2007; 20(1): 44-47.