Analýza historických dat Národního onkologického registru ČR: informační potenciál a rizika zkreslení

flag

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 63-76.

Článek se zabývá otázkou kvality dlouhodobě sbíraných epidemiologických dat v populačních registrech. Jako model je využita databáze Národního onkologického registru ČR (NOR), která nabízí kompletní epidemiologická data všech diagnostických skupin zhoubných nádorů od roku 1977. Analýza kvality dat NOR je nutným předpokladem jejich využití v hodnocení výsledk léčebné péče a je také základem odpovědné prezentace českých dat v zahraničí. Výsledkem auditu dat NOR je soubor validních záznamů s řádně zaznamenanou diagnostikou a soubor neúplných záznamů s identifikovanou objektivní příčinou problémů (DCO, diagnóza při pitvě, velmi časná úmrtí, apod.). Nad rámec těchto dvou kategorií bylo zachyceno 5,1 % záznamů s chybně neuvedeným klinickým stadiem i TNM klasiřkací. Chybné záznamy typologicky odpovídají celkové databázi NOR a lze je tedy v závažných analýzách vypustit, aniž bychom se dopustili systémového zkreslení výstupů. Možnost zkreslení existuje pouze při některých regionálních srovnáních.

Plný text v PDF