Archiv: 15. 3. 2007, ročník: 20, číslo: Supplement 1 20

flag
Počet nalezených položek: 18 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 52.
Autoři: Dušek Ladislav, Žaloudík Jan, Indrák Karel

I. Úloha populačních registrů v onkologii a situace v ČR

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 53-62.
Klíčová slova: epidemiologie nádorů, registrace dat, klinické registry
Autoři: Dušek Ladislav, Mužík Jan, Koptíková Jana, Žaloudík Jan, Klimeš Daniel, Bourek A., Indrák Karel, Mihál Vladimír, Hajdúch Marián, Štěrba Jaroslav, Vyzula Rostislav, Abrahámová Jitka
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 63-76.
Klíčová slova: epidemiologie zhoubných nádorů, populační registry, kvalita dat
Autoři: Mužík Jan, Koptíková Jana, Dušek Ladislav, Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav, Abrahámová Jitka
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 77-95.
Klíčová slova: populační onkologický registr, celkové přiežití, referenční standardy
Autoři: Dušek Ladislav, Pavlík Tomáš, Koptíková Jana, Mužík Jan, Gelnarová Eva, Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav

II. Informační zázemí pro česká populační onkologická data

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 96-108.
Klíčová slova: epidemiologie nádorů, populační registrace dat, informační systém
Autoři: Dušek Ladislav, Žaloudík Jan, Koptíková Jana, Mužík Jan, Brabec Petr, Pavliš P., Abrahámová Jitka, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 109-119.
Klíčová slova: epidemiologie nádorů, populační registrace dat, informační systém
Autoři: Mužík Jan, Dušek Ladislav, Kubásek Miroslav, Koptíková Jana, Schwarz Daniel, Zemánek P., Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 120-123.
Klíčová slova: nemocniční informační systém, datový sklad, onkologie
Autoři: Brabec Petr, Klimeš Daniel, Andres Pavel, Dušek Ladislav, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 124-131.
Klíčová slova: Národní onkologický registr, hlášení novotvaru, on-line verze hlášení NOR
Autoři: Klimeš Daniel, Mužík Jan, Kubásek Miroslav, Koptíková Jana, Brabec Petr, Abrahámová Jitka, Dušek Ladislav

III. Analýza hematoonkologických dat v Národním onkologickém registru ČR

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 132-141.
Klíčová slova: populační registrace dat, leukémie
Autoři: Indrák Karel, Papajík Tomáš, Faber Edgar, Hubáček Jaromír, Raida Luděk, Szotkowski Tomáš, Mužík Jan, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 142-146.
Klíčová slova: lymfom – incidence – mortalita – klasifikace.
Autoři: Papajík Tomáš, Raida Luděk, Mužík Jan, Dušek Ladislav, Indrák Karel
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 147-151.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, incidence, celkové přežití, registry
Autoři: Hájek Roman, Mužík Jan, Maisnar Vladimír, Koptíková Jana, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 152-155.
Klíčová slova: myelodysplastický syndrom, epidemiologický registr
Autoři: Čermák Jaroslav
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 156-160.
Klíčová slova: populační registr, hematoonkologie
Autoři: Indrák Karel, Papajík Tomáš, Faber Edgar, Hájek Roman, Čermák Jaroslav, Raida Luděk, Hubáček Jaromír, Szotkowski Tomáš, Mužík Jan, Dušek Ladislav

IV. Úloha populačních registrů v hodnocení onkologických preventivních programů - příklad screening karcinomu prsu v ČR

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 161-165.
Klíčová slova: mamografický screening, hodnocení efektivity, karcinom prsu
Autoři: Svobodník Adam, Daneš Jan, Skovajsová Miroslava, Bartoňková Helena, Klimeš Daniel, Komolíková L., Dušek Ladislav
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 167-175.
Klíčová slova: mamografický screening, age-period-cohort modely
Autoři: Gelnarová Eva, Neuvirtová L., Svobodník Adam, Komolíková L., Daneš Jan, Skovajsová Miroslava, Bartoňková Helena, Mužík Jan, Koptíková Jana, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 176-181.
Klíčová slova: karcinom prsu, mamografický screening, hodnocení efektivity, stochastické modely
Autoři: Komolíková L., Svobodník Adam, Gelnarová Eva, Klimeš Daniel, Daneš Jan, Skovajsová Miroslava, Bartoňková Helena, Mužík Jan, Dušek Ladislav

V. Další datová podpora populačním onkologickým registrům v ČR - data demografická a environmentální

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 182-189.
Klíčová slova: ăeská populace, demografická data.
Autoři: Matýšek R.
Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 190-196.
Klíčová slova: hodnocení rizik, onkologický registr, GIS
Autoři: Čupr P., Koptíková Jana, Šantroch J., Bartoš T., Bednářová Zdenka, Mužík Jan, Holoubek Ivan, Dušek Ladislav