Možnosti využití informačních systémů nemocnic k hlášení populačních dat - zkušenosti Masarykova onkologického ústavu

flag

Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 120-123.

Nemocniční informační systémy (NIS) procházejí neustálým vývojem, který ale mnohdy nereaguje na aktuální potřeby nemocnic. To je způsobeno především složitostí problematiky a dlouhodobým sběrem neparametrických dat, nedostupných pro retrospektivní audity a analýzy. Svůj díl viny má i častá implementace dodatečných modulů, které nakonec z NIS vytvářejí heterogenní prostředí a komplikují jednoduchou analýzu a reporting. Těmto problémům je nutné předcházet. Pokud nebudou data jednotlivých pracovišť alespoň částečně parametrizovaná, nebude v budoucnu možné nad nimi provádět analýzu. Nebude tak možné rozhodovat o efektivním řízení léčby, vyhodnocovat ekonomickou situaci a provádět jakýkoli benchmarking. V současné době je v ČR velice málo nemocnic, které by skutečně měly svá data „pod kontrolou“ tak, aby dokázaly pohotově argumentovat přímo čísly. Tato práce krátce představuje jedno z efektivních řešení dané situace. Jde o datový sklad (Data Ware House) a na něj navazující reportovací systém vyvíjený na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Jedním z viditelných beneřtů tohoto vývoje je možnost automatizace hlášení do populačních registrů, včetně Národního onkologického registru.

Plný text v PDF