Klin Onkol 2007; 20(Suppl 1 20): 176-181.

Článek diskutuje roli stochastického modelování v hodnocení vstupů a výstupů populačních screeningových programů a na příkladu karcinomu prsu dokládá, že stochastické modelování je velmi hodnotnou alternativou randomizovaných studií, které často nelze ve všech případech ani provést (např. při hodnocení tzv. lead-time). Z tohoto pohledu jsou diskutovány Markovské řetězce, analytické a simulační modely (one-stage one-test breast cancer model, MISCAN model, MICROLIFE model, CISNET The Cancer Intervention and Surveillance Network). Práce je pilotním teoretickým příspěvkem k exaktnímu hodnocení Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice.

Plný text v PDF