Biopsie sentinelové uzliny u multifokálních a multicentrických karcinomů prsu

flag

Klin Onkol 2007; 20(4): 283-286.

Biopsie sentinelové uzliny je již řadu let standardním chirurgickým postupem u unicentrických karcinomů prsu. Metoda byla do pra-
xe zavedena na základě výsledků validačních studií publikovaných v minulé dekádě. Hlavní kritérium, falešná negativita, se v nich pohybovala pod 10 %. Sentinelová biopsie má své kontraindikace, mezi nimiž bývala uváděna i multifokalita či multicentricita primárního nádoru. Zdůvodnění vycházelo z domněnky, že různé oblasti prsu jsou drénovány do různých lymfatických uzlin. Zobrazovací studie však prokazují, že ve více než 90 % případů tvoří prs jedno lymfatické povodí s jedinou sentinelovou uzlinou, případně skupinou několika stejných sentinelových uzlin. Tomuto faktu odpovídají výsledky novějších klinických studií, v nichž falešná negativita sentinelové uzliny u multifokálních a multicentrických karcinomů není vyšší než u nádorů unicentrických. Biopsie sentinelové uzliny tak může být považována za chirurgicky adekvátní zákrok na regionálních mízních uzlinách i u multifokálních a multicentrických mamárních karcinomů.

Plný text v PDF