Karcinoidy v populaci české republiky

flag

Klin Onkol 2008; 21(2): 75-76.

Karcinoidy představují častý typ ze skupiny tzv. neuroendokrinních tumorů (NET). Jedná se o heterogenní skupinu s charakteristickými morfologickými a imunohistochemickými
vlastnostmi.

Plný text v PDF