Archiv: 15. 4. 2008, ročník: 21, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 9 zrušit všechny filtry

Vyzvaný článek

Klin Onkol 2008; 21(2): 45-52.
Klíčová slova: nádory ORL oblasti, chirurgická léčba, radioterapie, chemoterapie, inhibitory EGFR, optimální léčebné postupy
Autoři: Mechl Zdeněk, Smilek Pavel, Červená Renata

Přehled

Klin Onkol 2008; 21(2): 53-58.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, chromozómální aberace, translokace, těžký řetězec B-lymfocytů, cytogenetické vyšetření,fl uorescenční in situ hybridizace.
Autoři: Němec Pavel, Kuglík Petr, Hájek Roman

Původní práce

Klin Onkol 2008; 21(2): 59-65.
Klíčová slova: Mnohočetný myelom, imunoterapie, interferon gama, hTERT, MUC1 protein.
Autoři: Očadlíková Darina, Říhová Lucie, Hájek Roman, Michálek Jaroslav
Klin Onkol 2008; 21(2): 66-70.
Klíčová slova: pozitronová emisní tomografi e, radioterapie, karcinom děložního čípku.
Autoři: Horová Doleželová Hana, Šlampa Pavel, Ondrová Barbora, Bolčák Karol, Gombošová Jana, Sovadinová Štěpánka, Novotný Tomáš, Růžičková Jana, Hynková Ludmila, Opletal Petr, Forbelská Marie

Kazuistika

Klin Onkol 2008; 21(2): 71-73.
Klíčová slova: karcinom prsu, prenatální poradna, šestinedělí
Autoři: Sviteková M., Minář Luboš, Pačovský Zdeněk

Informace

Klin Onkol 2008; 21(2): 73.
Autoři: Novotný Jan, Svoboda Tomáš

Zprávy

Klin Onkol 2008; 21(2): 74-75.
Klíčová slova: glioblastom multiforme, astrocytom, gliom
Autoři: Šlampa Pavel, Smrčka Martin, Bolješíková Elena, Lakomý Radek, Kramář Filip, Přibáň Vladimír, Malinová Běla, Štěrba Jaroslav, Pajdlhauser Roman

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2008; 21(2): 75-76.
Autoři: Novák Jiří, Šachlová Milana

Onkologická společnost

Klin Onkol 2008; 21(2): 76-78.