Klin Onkol 2008; 21(6): 317-329.

Podle posledních dostupných údajů z roku 2005 v České republice bronchogenní karcinom vykazuje u mužů nejvyšší incidenci (93/100 000) ze všech maligních onemocnění a současně je u mužů nejčastější příčinnou úmrtí na zhoubné nádory (mortalita u mužů je 90/100 000). U žen se v roce 2005 s incidencí 30/100 000 karcinom plic dostal na 3. místo. Pro praxi má největší význam dělení na skupinu malobuněčných karcinomů (25–30 %) a skupinu nemalobuněčných karcinomů (přibližně 70–75 %), protože z rozdílných biologických vlastností malobuněčných a nemalobuněčných karcinomů vyplývá i rozdílný přístup k léčbě. Léčba nemalobuněčného karcinomu se řídí klinickým stádiem onemocnění. Základními modalitami jsou léčba chirurgická, radioterapie, chemoterapie a v posledních letech nabývá na významu cílená biologická léčba.

Plný text v PDF