Archiv: 15. 12. 2008, ročník: 21, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 6 zrušit všechny filtry

Vyzvaný článek

Klin Onkol 2008; 21(6): 317-329.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, chemoterapie, radioterapie, cílená léčba
Autoři: Skřičková Jana, Čoupek Petr, Jakubíková Lenka, Tomíšková Marcela, Kaplanová Jana, Princ Denis, Kadlec Bohdan, Špelda Stanislav

Přehled

Klin Onkol 2008; 21(6): 330-337.
Klíčová slova: neoadjuvantná terapia, karcinóm rekta, prognóza, biomarker, fluoropyrimidíny, rádioterapia
Autoři: Garajová Ingrid, Svoboda Marek, Slabý Ondřej, Kocáková Ilona, Fabián Pavel, Kocák Ivo, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2008; 21(6): 338-347.
Klíčová slova: receptor pro epidermální růstový faktor, radioterapie
Autoři: Sirák Igor, Hátlová Jana, Petera Jiří, Vošmik Milan, Ryška Aleš, Vošmiková Hana

Původní práce

Klin Onkol 2008; 21(6): 348-358.
Klíčová slova: metastatický karcinom prsu, trastuzumab, HER-2 gen, sérový HER-2 protein, doba do progrese, celkové přežití,
Autoři: Svoboda Marek, Grell Peter, Šimíčková Marta, Fabián Pavel, Petráková Katarína, Palácová Markéta, Macková Dagmar, Trojanec Radek, Hajdúch Marián, Pavlík Tomáš, Nenutil Rudolf, Vyzula Rostislav

Informace

Klin Onkol 2008; 21(6): 359.

Onkologická společnost

Klin Onkol 2008; 21(6): 360.