Klin Onkol 2009; 22(Suppl 1): 12-15.

Zodpovědné geny: MLH1, MSH2, MSH6,PMS2


Typ dědičnosti: autozomálně dominantní

Genetické testování indikuje klinický genetik.


Pracoviště poskytující analýzu genů v ČR (pracovník odpovědný za analýzu genu):

  1. ÚBLG FN Praha‑Motol (MU Dr. Anna Křepelová, CSc., anna.krepelova@fnmotol. cz) – mutační analýza genů MLH1,MSH2, MSH6
  2. Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno (RNDr. Eva Macháčková, Ph.D., emachack@mo u.cz) – mutační analýza genů MLH1, MSH2, MSH6
  3. Onkologické centrum Nový Jičín (Ing. Arpád Boday, arpad.boday@onkologickecentrum.cz; Ing. Radka Sitková, radka.sitkova@onkologickecentrum.cz, Ing. Petra Ri edlová; petra.riedlova@onkologickecentrum. cz ) – mutační analýza genů MLH1, MSH2, MSH6

Plný text v PDF