MUDr. Anna Křepelová

2. LF UK, Ústav biologie a lékařské genetiky, FN Motol a MOÚ ( Praha 5)

E-mail: anna.krepelova@fnmotol.cz

Sekce ČOS: Onkogenetická pracovní skupina

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii