Klin Onkol 2009; 22(Suppl 1): 25-27.

Zodpovědný gen:
Menin (MEN1 – chromozom 11q13)

Typ dědičnosti: autozomálně dominantní (přibližně u 10 % případů zárodečná mutace de novo)

Pracoviště poskytující analýzu genu:
V ČR se zatím vyšetření MEN1 genu neprovádí.

Seznam zahraničních pracovišť je uveden na www.genetests.org.

Plný text v PDF