doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Endokrinologický ústav (Národní 8, 116 94 Praha 1)

E-mail: bbendlova@endo.cz

Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Onkogenetická pracovní skupina

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.