Klin Onkol 2009; 22(Suppl 1): 36-37.

Zodpovědný gen: STK11 (LKB1) – chr.19q13.4

Typ dědičnosti: autozomálně dominantní

Genetické testování indikuje klinický genetik.


Pracoviště poskytující analýzu genu v ČR (pracovník odpovědný za analýzu genu):
Ústav biologie a lékařské genetiky (RNDr. Peter Vasovčák, pevas78@centrum.cz; MU Dr. Anna Křepelová, anna.krepelova@fnmotol.cz ) – mutační analýza genu STK11

Plný text v PDF