Klin Onkol 2009; 22(Suppl 1): 23-24.

Zodpovědný gen: VHL (3p25- 26)

Typ dědičnosti: autozomálně dominantní

Pracoviště poskytující analýzu genu v ČR (pracovník odpovědný za analýzu genu):1. ÚBLG, FN Praha‑Motol, V Úvalu 84,150 00 (MU Dr. Anna Křepelová, CSc.,anna.krepelova@fnmotol.cz ) – mutační
analýza genu VHL

Plný text v PDF