Vakcinace proti chřipce u dospělých pacientů se solidními nádory

flag

Klin Onkol 2009; 22(6): 264-267.

Souhrn
Sezónní chřipka způsobuje každoročně značnou morbiditu běžné populace a významnou mortalitu
hlavně u rizikových osob. Mezi onkology i v rámci jednoho pracoviště existují velké rozdíly
v doporučování vakcinace proti chřipce pacientům se solidními nádory v různých fázích terapie.
Následkem toho není velké části pacientů vakcinace proti sezónní chřipce nabídnuta. V posledním
roce se situace dále zkomplikovala vinou pandemie chřipky A/ H1N1 („mexická“ či „prasečí“
chřipka). Cílem tohoto sdělení je poskytnout přehled o epidemiologickém významu chřipky
u dospělých onkologických pacientů se solidními nádory, současných možnostech vakcinace,
jejich preventivnímu účinku a toxicitě.

Plný text v PDF