Archiv: 15. 12. 2009, ročník: 22, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2009; 22(6): 253.
Autoři: Fait Vuk, Svoboda Marek

Přehled

Klin Onkol 2009; 22(6): 254-263.
Autoři: Balhárek Tomáš, Barthová Martina, Szépe Peter, Marcinek Juraj, Burjanivová Tatiana, Plank Lukáš
Klin Onkol 2009; 22(6): 264-267.
Klíčová slova: nádory, vakcinace, chřipka lidská, chřipka, vakcíny
Autoři: Büchler Tomáš, Abrahámová Jitka
Klin Onkol 2009; 22(6): 268-272.
Klíčová slova: inhibítory aromatázy, rakovina prsníka, premenopauza, prevencia
Autoři: Kubatka Peter, Péč Martin

Původní práce

Klin Onkol 2009; 22(6): 273-277.
Klíčová slova: ovariálny karcinóm, chirurgická liečba, neo‑adjuvantná liečba, chemoterapia
Autoři: Tkáčová Marcela, Vertákova-Krakovská Bibiana, Krakovská B., Belohorská B., Miškovská Věra, Heľpianska Lýdia, Ondruš Dalibor, Ondrušová Martina, Špánik Stanislav, Švec Juraj
Klin Onkol 2009; 22(6): 278-283.
Klíčová slova: karcinom prsu – DCIS – biopsie sentinelové lymfatické uzliny, disekce lymfatických uzlin, predikce
Autoři: Vrtělová Pavlína, Coufal Oldřich, Pavlík Tomáš, Bažout Marek, Fait Vuk

Kazuistika

Klin Onkol 2009; 22(6): 284-287.
Klíčová slova: kolorektálny karcinóm, metastázovanie do svalu, 18-FDG PET/CT vyšetrenie
Autoři: Hlavatá Zuzana, Pazderová N., Povinec P., Paulíny P., Majidi A., Fiala Pavel, Martanovič P., Šálek Tomáš
Klin Onkol 2009; 22(6): 288-290.
Klíčová slova: nádory ledvin, metastázy, pankreas, resekce metastázy
Autoři: Varga Martin, Oliverius Martin, Valsamis Alexandros, Kučera Miloš, Gürlich Robert, Šafanda Martin, Matia Ivan, Honsová Eva

Sdělení

Klin Onkol 2009; 22(6): 291-293.
Klíčová slova: nádory, pacient, životní styl, motivace
Autoři: Hrubá Drahoslava, Matějová H.

Zprávy

Klin Onkol 2009; 22(6): 294-295.
Autoři: Fait Vuk, Coufal Oldřich, Gatěk Jiří

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2009; 22(6): 296-297.
Autoři: Šachlová Milana, Foretová Lenka

Informace

Klin Onkol 2009; 22(6): 298-299.
Autoři: Vyzula Rostislav

Onkologická společnost

Klin Onkol 2009; 22(6): 300.