Nové pohledy moderní medicíny na léčbu pomocí kmenových buněk, její praktické a etické důsledky

flag

Klin Onkol 2010; 23(1): 10-13.

Souhrn
V poslední době se jednou z velkých nadějí v léčbě rakoviny stává terapie pomocí ES buněk. Objev izraelských lékařů ukazuje, že právě ES buňky mohou být jedním ze skrytých mechanizmů vzniku nádorového onemocnění. Svou hypotézu popisují na kazuistice izraelského chlapce, který od narození trpěl Ataxia teleangiectasia. Po čtyřech letech, kdy pacientovi byly do spinálního kanálku implantovány nervové ES buňky, se u mladého pacienta projevila nádorová progrese. Analýza DNA nádorové tkáně však ukázala, že neodpovídá DNA pacienta, nýbrž má původ z aplikovaných ES buněk pocházejících od více než dvou dárců. Vzhledem k tomu, že v humánnní medicíně je terapie pomocí ES buněk teprve v počátcích, je nutné ji prověřit značným počtem auditovaných klinických testů, aby se předešlo nežádoucím vedlejším účinkům zhoubného bujení. Prezentovaný článek dále přináší úvahu o etičnosti používání ES buněk z pohledu křesťanství a judaizmu. Izraelské zdravotnictví k řešení těchto otázek čerpá z tradičního judaizmu. Judaizmus definuje jedince jako člověka, pokud je schopen samostatné existence, na rozdíl s lidským zárodkem, který je stále přímo závislý na životě své matky. Proto v otázkách záchrany života, včetně léčby umožňující zlepšení životních možností jedince, je léčba pomocí ES buněk judaizmem tolerována, jelikož jednoznačně upřednostňuje živého a soběstačného jedince před shlukem embryonálních buněk. Na druhou stranu je jasné, že veškeré tyto zákroky musí mít svá zásadní pravidla a etické normy. V Izraeli je výzkum na ES buňkách povolen, a to na těch, které byly získány v průběhu neúspěšné léčby plodnosti pomocí umělého oplodnění.

Plný text v PDF