Archiv: 15. 2. 2010, ročník: 23, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2010; 23(1): 1-9.
Klíčová slova: NK buňky, chemokiny, chemokinové receptory, cytokiny
Autoři: Kopecký Jindřich, Kopecký Otakar
Klin Onkol 2010; 23(1): 10-13.
Klíčová slova: ES buňky, Ataxia teleangiectasia (AT), rakovina, zhoubné bujení, léčba, etika, judaizmus
Autoři: Abramson S.
Klin Onkol 2010; 23(1): 14-20.
Klíčová slova: vaskulogeneze, angiogeneze, lymfangiogeneze, inhibitory angiogeneze, antiangiogenní, strategie
Autoři: Klener Pavel
Klin Onkol 2010; 23(1): 21-24.
Klíčová slova: karcinom prsu, velmi malé nádory, trastuzumab, adjuvantní léčba
Autoři: Vyzula Rostislav

Původní práce

Klin Onkol 2010; 23(1): 25-33.
Klíčová slova: estrogenové receptory, progesteronové receptory, karcinom prsu, stadium, TNM, přežití, ortogonální regrese, Kaplan‑Meierova analýza
Autoři: Hochmann J.
Klin Onkol 2010; 23(1): 34-42.
Klíčová slova: kombinovaná léčba, chemoterapie, radioterapie s rozšířeným polem, Hodgkinova choroba
Autoři: Gocheva L., Koleva I.

Kazuistika

Klin Onkol 2010; 23(1): 43-45.
Klíčová slova: malobunkový karcinóm, prsníkové metastázy, ovariálny karcinóm
Autoři: Rečková Mária, Mego Michal, Rejlekova Katarina, Syčová-Milá Zuzana, Syčová-Milá Zuzana, Obertova Z., Mardiak Jozef
Klin Onkol 2010; 23(1): 46-48.
Klíčová slova: karcinom prsu, jaterní metastázy
Autoři: Macková Dagmar

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2010; 23(1): 49.
Autoři: Svoboda Marek
Klin Onkol 2010; 23(1): 50-51.
Autoři: Němeček Radim

Onkologická společnost

Klin Onkol 2010; 23(1): 52-53.
Klin Onkol 2010; 23(1): 54.

Zprávy

Klin Onkol 2010; 23(1): 56.
Autoři: Kovařík Jan