Vakcinace proti lidskému papillomaviru v ČR

flag

Klin Onkol 2010; 23(2): 125-126.

Lidský papillomavirus (human papillomavirus – HPV) hraje hlavní roli v etiopatogenezi karcinomu hrdla děložního a významně se podílí na vzniku spinocelulárních karcinomů vaginy, vulvy, penisu, anu a orofaciální oblasti.

Plný text v PDF